Toegankelijkheid

Rolstoelvervoer

Veilig op weg

rolstoel taxi, rolstoeltaxi vergoeding

Vervoer van rolstoelgebruikers door TBO-Texel

Al jarenlang verzorgt TBO het vervoer van rolstoelgebruikers van, naar en op Texel. Met een wagenpark waarvan bijna de helft is ingericht voor dit vervoer, kunnen wij aan nagenoeg iedere vervoersvraag voldoen, ook voor groepen.

Voorwaarden en FAQ

Over welke vervoersmiddelen beschikken jullie?

Wij beschikken over diverse vervoersmiddelen voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Zo hebben we diverse rolstoeltaxibussen. Dankzij onze aangepaste midibus met vijf rolstoelplaatsen kunnen ook groepen met een verminderde mobiliteit goed bij ons terecht.

Wat doen jullie om mensen met een rolstoelafhankelijkheid veilig te vervoeren?

TBO heeft zich geconformeerd aan de Code VVR. Deze code geeft richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren. Zo zijn de voertuigen van TBO allemaal volgens deze code ingericht, waardoor de veiligheid van de passagiers wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt er bij de investering in nieuwe rolstoelvoertuigen steeds rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Want niet alleen voor de passagier, maar ook voor de chauffeur willen we de rit graag zo plezierig mogelijk laten verlopen.

Hebben jullie medewerkers cursussen gedaan?

Bijna alle chauffeurs van TBO hebben de cursus doelgroepenvervoer gevolgd. Deze opleiding is specifiek voor het beroepsvervoer-taxi ontwikkeld om chauffeurs te leren hoe mensen met een mobiliteitsbeperking op een prettige en veilige manier kunnen worden vervoerd.